Talare på Växjökonferens 2018!

Vilken ära att vara med som talare på Växjökonferensen som är en årligt återkommande skolkonferens som arrangeras för 30:e året i rad. Arrangörer är Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun. Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

Årets tema var “Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra”  och några av föreläsarna var: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet; Lina Axelsson Kihlblom, jurist, lärare och skolledare; Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Tilde Björfors, forskare, cirkusdirektör och konstnär.  Kolla på programmet här!

Mitt föredrag handlade om: Varför har det varit så svart att integrera informations- och kommunikationsteknologier i skolans verksamhet? Nuvarande kunskapsläge och framtidsutsikter.

Forskningsfältet teknikstött lärande (Technology Enhanced Learning, TEL) har utvecklats kontinuerligt under de senaste två decennierna. Framsteg inom webb-, mobil och trådlös teknik har introducerats i många utbildningsmiljöer och på sätt möjliggjort nya sätt att stödja undervisning och lärande. Denna utveckling till trots så finns det få studier som intresserat sig för att undersöka hur man kan upprätthålla en innovativ användning av IKT i skolan och hur dessa teknologier blir till en integrerad del av skolvärlden.
Vanligtvis presenteras IKT-verktyg och system ofta som ”färdiga produkter” som kan injiceras in i lärarnas existerande praktiker. De ses mer sällan som en faktor som behöver packas upp, granskas, anpassas och studeras genom på ett sätt som tar hänsyn till olika aktörer som är involverade i integrationen av teknik i skolorna.
Inte sällan krävs det att lärare och elever ska anpassa sig till nya högstatus-teknologier som gör intåg skolorna och som ses som ett konkret tecken på framsteg och modernism. Användningen av IKT i skolan har sällan ifrågasatts ur ett perspektiv som kombinerar det pedagogiska och tekniska såväl som sociala, organisatoriska och ekonomiska perspektiv­.
Baserat på nationell och internationell forskning kommer Teresa att gå igenom en rad frågor som handlar om hur IKT kan implementeras i skolan. Hon kommer särskilt att diskutera två frågor: Hur får vi innovationer inom lärande att bli hållbara och exakt vilka praktiker är det som vi vill ska fortgå?

Du hittar alla presentationerna här

Stort tack till Växjökonferensens styrelse för inbjudan och förtroendet!

Talking at the Nordic symposium : Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools

Thanks to Ola Lindberg and colleagues at Umeå University for organizing a great symposium on current challenges at the heart of the digitalization of the Nordic K-12 schools. 

The symposium was a fantastic venue to network with Nordic researchers interested in the materiality of learning and teaching, the analysis of current discourses and policies vis-à-vis the digitalisation of schools, the conceptualization of digitalisation and the emergence of digitalisation practices.

Take a look at the great program that Ola and colleagues put together!:

RESEARCH SYMPOSIUM – “Recent trends in the digitalization of Nordic K-12 schools” 11-13 October 2017, Umeå University

THEME 1 – ON MATERIAL CONDITIONS FOR DIGITALIZATION
Eva Mårell-Olsson: Principals’ Intentions and Management of Digitization of Swedish Schools

Teresa Cerratto Pargman, Jalal Nouri, Ola Knutsson, Robert Ramberg: Reflections on the Digitization of Schools in Sweden

Jimmy Jaldemark, Sofia Eriksson Bergström, Peter Mozelius: Applying mobile devices and game-based learning in formal educational settings: Playing Pokémon Go as a tool for learning in a Swedish elementary school

THEME 2– EXPECTATIONS ON DIGITALIZATION IN CURRICULA AND POLICY
Geir Haugsbakk: 30 years of ICT and learning in education – the actors, discussions and discourses

Jeppe Bundsgaard: Information Literacy – What is it? What is difficult for students? Are Nordic students Information Literate?

J Ola Lindberg, Göran Fransson, Anders D Olofsson: What ́s in a word? On the issue of ‘adequate’ digital competence’ in a policy for ICT in education

Fazilat Siddiq: A Comparison Between Digital Competence in Two Nordic Countries’ National Curricula and International Frameworks: Inspecting their Readiness for 21st Century Education

THEME 3 – TIME AND SPACE AS ASPECTS OF DIGITALIZATION

Annika Wiklund-Engblom: Considering social relations in distance learning: Teachers’ reflections on their own teaching experiences

Fanny Pettersson: Digitally competent school organizations- developing supportive institutional infrastructures in remote teaching context

THEME 4 – EXPRESSIONS OF DIGITALIZATION IN SCHOOLS PRACTICES
Karin Levinsen: Practice oriented and co-creative competence building – the digitale dimension and externalized learning

Linda Mannila: Digital competence and programming at K-9 level – teacher expectations and concerns

Peter Bergström: Power and control in the one-to-one computing classroom: students’ perspective on teachers’ didactical design

 

 

LEDA LÄRANDE 2017

Together with my colleague Jalal Nouri, I hold a seminar at the conference Leda Lärande 2017. This is a conference that brings together more than 2000 teachers, school principals, researchers and politicians involved in the development of the schools in Sweden.

Our seminar was about the changes that the tablets bring into the everyday classroom. It was well visited and was a perfect venue to talk and learn about key issues that matter today to our teachers, school children and youths.

The seminar was in Swedish. Here is the abstract of our talk.

Titeln: Vad förändras med pekplator i klassrummet?

Vi presenterar vår forskning om hur pekplattor (tablets) används i klassrummet och hur de stödjer lärande- och undervisningspraktiker i svensk grundskola. Vi lyfter fram exempel på vad som förändras när man använder pekplattor i den var- dagliga undervisningspraktiken. Detta inkluderar administrativa, organisatoriska och pedagogiska förändringar, t.ex. kring fördelad makt i klassrum- met, kritiskt tänkande och ökad kreativitet. Vårt föredrag baseras på forskning som har utförts på fyra skolor i Stockholm och Växjö.

Participating in the International Workshop on Computational Thinking and Coding Skills in Schools

Linnaeus University is organising with the support of  VideumRegion Kronoberg and Swedsoft  this international workshop that aims to gain insights and perspectives from international scholars and professionals on how to promote computational thinking development. The event brings together researchers and teachers from Finland, Sweden, Germany, Holland, Greece, Israel and Hong Kong who are working on topics related to Computational Thinking and Coding Skills in Schools. Presentations and hands on discussions will be part of the workshop.

For more information see  here

The programme is  here

 

Call for chapters (Springer). “Emergent practices and Material Conditions in Teaching and Learning with Technology”.

Dear colleagues and friends,

You are kindly invited to contribute to the book that I together with my colleague Isa Jahnke from Missouri University are preparing on the topic of “Emergent practices and Material Conditions in Teaching and Learning with Technology”. 

If this invitation is of your interest, please submit an abstract by September 2nd. For detailed information about the call please go to the following link:

https://materialconditionsblog.wordpress.com/2017/07/05/call-for-book-chapters-springer/ 

If you have any questions don’t hesitate to contact me at tessy@dsv.su.se

An interview for LÄRA Stockholm

LÄRA Stockholm, is published by the Education Department of the City of Stockholm, six times a year. It highlights good examples from the city’s schools, presents news and research in the educational field and provides inspirational work. LÄRA has received the award of the compound RIM for the year’s best work reports 2013 Arts best photojournalism in 2010. The magazine has also received the Swedish Publishing Award 2013, 2011 and 2009 for best staff magazine – the public sector.

Here the link to the interview in Swedish!

CSCL 2017 – Workshop on Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching

I am proud to announce that our worksop on “Emergent Practices and Material Conditions in Tablet-mediated Collaborative Learning and Teaching” has been accepted at CSCL 2017.

The call for papers is available here

We plant to publish an Special Issue on the workshop after the workshop.

Workshop  website is: https://materialconditionsblog.wordpress.com

Lats time we organized “#TMCL15 – Changing Teaching and Learning Practices in Schools with Tablet-Mediated Collaborative Learning: Nordic, European and International Views” at CSCL 2015.

Workshop organizers are:

Teresa Cerratto-Pargman, Stockholm University, Sweden, tessy@dsv.su.se

Isa Jahnke, University of Missouri-Columbia, USA, jahnkei@missouri.edu

Crina Damsa, University of Oslo, Norway, crina.damsa@ils.uio.no

Miguel Nussbaum, Pontificia Universidad Católica, Chile, mn@ing.puc.cl

Roger Säljö, University of Gothenburg, Sweden, roger.saljo@ped.gu.se

Our Programme Committee 

Jun Oshima, Japan

Yishay Mor, Israel

Marcelo Milrad, Sweden

Chee-Kit-Looi, Singapore

Eva Mårell-Ohlsson, Sweden

Stefan Aufenanger, Germany

Swapna Kumar, USA

Sten Ludvigsen, Norway

Beatrice Ligorio, Italy

Olga Viberg, Sweden

 

 

 

 

Reconfiguring civic participation: open source software in the political space, presented at PDC 2016- Position Paper

This is ongoing work on Democracy OS Argentina I am conducting together with Somya Joshi at DSV. It is a project driven by a passionate group of people who started Democracia en Red (Net Democracy), Partido de la Red The Net Party in Argentina and Democracy Earth foundation.

In August, I presented our work in the TING workshop at the Participatory Design Conference. Read about our first approach of democracy OS. here: PDF.