Väldigt Stolt! Super proud!

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet beslutar att utse Jalal Nouris avhandling i data- och systemvetenskap: Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities, som nominerad till Högskoleföreningens utmärkelse för mest framstående vetenskapliga prestation 2014. Jalal disputerade i oktober 2014 med mig som huvudhandledare, Ola Knutsson och Robert Ramberg som bihandledare.

The Faculty of Social Sciences at Stockholm University has nominated my former Ph D candidate Jalal Nouri’s dissertation in computer science: orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities,  to the National Association award for most outstanding scientific achievement in 2014. More information here