LEDA LÄRANDE 2017

Together with my colleague Jalal Nouri, I hold a seminar at the conference Leda Lärande 2017. This is a conference that brings together more than 2000 teachers, school principals, researchers and politicians involved in the development of the schools in Sweden.

Our seminar was about the changes that the tablets bring into the everyday classroom. It was well visited and was a perfect venue to talk and learn about key issues that matter today to our teachers, school children and youths.

The seminar was in Swedish. Here is the abstract of our talk.

Titeln: Vad förändras med pekplator i klassrummet?

Vi presenterar vår forskning om hur pekplattor (tablets) används i klassrummet och hur de stödjer lärande- och undervisningspraktiker i svensk grundskola. Vi lyfter fram exempel på vad som förändras när man använder pekplattor i den var- dagliga undervisningspraktiken. Detta inkluderar administrativa, organisatoriska och pedagogiska förändringar, t.ex. kring fördelad makt i klassrum- met, kritiskt tänkande och ökad kreativitet. Vårt föredrag baseras på forskning som har utförts på fyra skolor i Stockholm och Växjö.

Participating in the International Workshop on Computational Thinking and Coding Skills in Schools

Linnaeus University is organising with the support of  VideumRegion Kronoberg and Swedsoft  this international workshop that aims to gain insights and perspectives from international scholars and professionals on how to promote computational thinking development. The event brings together researchers and teachers from Finland, Sweden, Germany, Holland, Greece, Israel and Hong Kong who are working on topics related to Computational Thinking and Coding Skills in Schools. Presentations and hands on discussions will be part of the workshop.

For more information see  here

The programme is  here