LEDA LÄRANDE 2017

Together with my colleague Jalal Nouri, I hold a seminar at the conference Leda Lärande 2017. This is a conference that brings together more than 2000 teachers, school principals, researchers and politicians involved in the development of the schools in Sweden.

Our seminar was about the changes that the tablets bring into the everyday classroom. It was well visited and was a perfect venue to talk and learn about key issues that matter today to our teachers, school children and youths.

The seminar was in Swedish. Here is the abstract of our talk.

Titeln: Vad förändras med pekplator i klassrummet?

Vi presenterar vår forskning om hur pekplattor (tablets) används i klassrummet och hur de stödjer lärande- och undervisningspraktiker i svensk grundskola. Vi lyfter fram exempel på vad som förändras när man använder pekplattor i den var- dagliga undervisningspraktiken. Detta inkluderar administrativa, organisatoriska och pedagogiska förändringar, t.ex. kring fördelad makt i klassrum- met, kritiskt tänkande och ökad kreativitet. Vårt föredrag baseras på forskning som har utförts på fyra skolor i Stockholm och Växjö.