Talare på Växjökonferens 2018!

Vilken ära att vara med som talare på Växjökonferensen som är en årligt återkommande skolkonferens som arrangeras för 30:e året i rad. Arrangörer är Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun. Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

Årets tema var “Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra”  och några av föreläsarna var: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet; Lina Axelsson Kihlblom, jurist, lärare och skolledare; Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Tilde Björfors, forskare, cirkusdirektör och konstnär.  Kolla på programmet här!

Mitt föredrag handlade om: Varför har det varit så svart att integrera informations- och kommunikationsteknologier i skolans verksamhet? Nuvarande kunskapsläge och framtidsutsikter.

Forskningsfältet teknikstött lärande (Technology Enhanced Learning, TEL) har utvecklats kontinuerligt under de senaste två decennierna. Framsteg inom webb-, mobil och trådlös teknik har introducerats i många utbildningsmiljöer och på sätt möjliggjort nya sätt att stödja undervisning och lärande. Denna utveckling till trots så finns det få studier som intresserat sig för att undersöka hur man kan upprätthålla en innovativ användning av IKT i skolan och hur dessa teknologier blir till en integrerad del av skolvärlden.
Vanligtvis presenteras IKT-verktyg och system ofta som ”färdiga produkter” som kan injiceras in i lärarnas existerande praktiker. De ses mer sällan som en faktor som behöver packas upp, granskas, anpassas och studeras genom på ett sätt som tar hänsyn till olika aktörer som är involverade i integrationen av teknik i skolorna.
Inte sällan krävs det att lärare och elever ska anpassa sig till nya högstatus-teknologier som gör intåg skolorna och som ses som ett konkret tecken på framsteg och modernism. Användningen av IKT i skolan har sällan ifrågasatts ur ett perspektiv som kombinerar det pedagogiska och tekniska såväl som sociala, organisatoriska och ekonomiska perspektiv­.
Baserat på nationell och internationell forskning kommer Teresa att gå igenom en rad frågor som handlar om hur IKT kan implementeras i skolan. Hon kommer särskilt att diskutera två frågor: Hur får vi innovationer inom lärande att bli hållbara och exakt vilka praktiker är det som vi vill ska fortgå?

Du hittar alla presentationerna här

Stort tack till Växjökonferensens styrelse för inbjudan och förtroendet!